×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

وظایف و امورات محوله اداره اموال

جمع آوری اطلاعات مرتبط با املاک و زمین های دانشگاه و لزوم پیگیری مستمرجهت اخذ اسناد تک برگی

تهیه لیست اموال اسقاطی و ضایعات ( با توجه به اعلام لیست اقلام اسقاطی و مستعمل توسط واحد های تابعه)

بازدید دوره ای از اموال و انبار های واحد های تابعه بمنظور اطمینان از نگهداری درست و مناسب از دارایی

صدور بخشنامه ، دستورالعمل قانونی جهت واحد های تابعه در خصوص انبار گردانی واحد های تابعه

پاسخگویی به مراجع نظارتی وزارت مطبوع و مستقر در دانشگاه

جمع آوری اطلاعات اموال راکد و مازاد بر نیاز (اثاثیه و منصوبات، تجهیزات کامپیوتری ، تجهیزات پزشکی و وسائط نقلیه و... )

پیگیری و انجام کلیه مناقصات فروش اموال راکد که مازاد بر نیاز تشخص داده شداند و همچنین کنترل اقل موجودی انبار و شناسایی کالاهایی که در برخی از واحد مازاد بر نیاز تشخیص داده شده اند و انتقال آنها به واحد هایی که نیازمند کالای مازاد بر نیاز سایر واحد ها می باشند

اخذ سوالات و مشکلات واحد ها و پاسخ گویی مکتوب پس از طرح در کمسیون تخصصی مدیریت امور مالی

رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد پرونده های مطروحه در مراجع ذیصلاح دولتی و غیر دولتی که مشکل مالی دارند با نظر مافوق

بازدید و پیگیری و کنترل رسید و حواله های انبار ها بخصوص انبار های دارویی به صورت مستمر از داروخانه ها و انبار های دارویی و استوک بخشهای بیمارستانی در اولویت قرار گیرد

همکاری با کارکنان سازمانهای دارایی ، دیوان محاسبات و اعضای تیم حسابرسی

همکاری در تهیه و تنظیم تراز نهایی و عملکردها

تهیه گزارش فعالیتهای انجام یافته طبق نمونه فرم ابلاغی

آموزشهای لازمه همکاران مالی واحد های تابعه 

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست