×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1402/06/05 - 12:05
  • بازدید : 303
  • تعداد بازدیدکننده : 297
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
اقدامات اجرایی مدیریت امور مالی دانشگاه جهت استقرارسامانه کارآمد

دانشگاه شهید بهشتی به عنوان دانشگاه پیشتاز در حوزه استقرار سامانه کارآمد سطح کشور

دانشگاه شهید بهشتی به عنوان دانشگاه پیشتاز در حوزه استقرار سامانه کارآمد سطح کشور ، مدیریت امور مالی دانشگاه کلیه اقدامات اجرایی را در این خصوص انجام داده و درحال حاضر کارانه اعضای محترم هیئت علمی و پزشکان در کلیه مرکز آموزشی و درمانی و بیمارستانها توسط سامانه کارآمد پرداخت می گردد. همچنین در گام بعدی در اسرع وقت کارانه پرسنل غیر پزشک و کارانه پرستارانه پرستاران نیز توسط سامانه کارآمد پرداخت می گردد.

  • گروه خبری : امور مالی
  • گروه خبری : 133541
کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست