×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1401/01/22 - 08:49
  • بازدید : 431
  • تعداد بازدیدکننده : 416
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
مدیریت امور مالی دانشگاه:

برگزاری جلسه تبیین چگونگی ادغام و انتقال حسابهای مراکز تابعه به دانشگاه

جلسه تبیین چگونگی ادغام و انتقال حسابهای مراکز تابعه به دانشگاه با حضور روسای مالی و روسای اداری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مدیریت امور مالی دانشگاه جلسه ای با حضور روسای امور مالی مراکز مستقل و روسای ادارات و معاونین حوزه مدیریت امور مالی مورخ 1401/01/20 در سالن جلسات معاونت آموزشی برگزار شد و همفکری لازم در رابطه با چگونگی ادغام و انتقال حساب های مراکز مذکور به دانشگاه انجام پذیرفت و مقرر گردید اهم موضوعات مطروحه طی بخشنامه ای از جانب مدیریت امور مالی دانشگاه جهت ایجاد وحدت رویه در این خصوص ابلاغ گردد.

  • گروه خبری : گروه های مطالب,صفحه اصلی
  • گروه خبری : 115307
کلمات کلیدی
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست